Belastingen in Spanje

Spaanse belastingen

Hierbij geven wij u een globaal overzicht van de belastingen waarmee u in Spanje te maken krijgt. Dit overzicht is gebaseerd op niet-residenten. Vanzelfsprekend kan Home Costa Brava u van dienst zijn bij uw belastingaangifte. Vult u hiervoor a.u.b. het contactformulier in.

BTW (IVA)

Indien u een nieuwbouwwoning met perceel van een aannemer of een projectontwikkelaar koopt, betaalt u vanaf 1 januari 2013 10% BTW. Indien u bij de bouw tevens een zwembad en een garage laat aanleggen, betaalt u hierover ook 10% BTW. Indien u echter besluit om dit later aan te leggen, betaalt u 21% BTW. Ook indien u alleen de grond van een aannemer koopt, bedraagt de BTW 21%. De BTW betaalt u rechtstreeks aan de verkoper.

Overdrachtsbelasting (ITP: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales)

Bij de aankoop van een woning van een particulier dient u 10% overdrachtsbelasting te betalen. Deze belasting betaalt u rechtstreeks aan de Spaanse belastingdienst. Voordat u uw woning in het register kan inschrijven, moet deze belasting betaald zijn. 

Belasting bij nieuwbouw (IAJD: Impuestos de Actos Juridicos Documentados)

Bij nieuwbouw (declaraci’n de obra nueva) dient u 1,5% van de gedeclareerde waarde af te dragen aan de Spaanse staat.

Bouwbelasting (Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras)

Deze belasting wordt geheven over alle bouwwerkzaamheden waarvoor een bouwvvergunning verplicht is. Dit is een gemeentelijke belasting. Het basistarief is ca. 2% - 2,5%.

Vermogenswinstbelasting (Impuesto sobre incremento de patrimonio de la venta de un bien inmueble)

Indien u als niet-resident uw woning verkoopt, dient u over de winst 19% belasting af te dragen. Omdat echter vele verkopers naar het buitenland vertrekken zonder de belasting te betalen, moet de koper bij de aankoop 3% van de koopprijs inhouden en afdragen aan de Spaanse belastingdienst. U krijgt dus bij de verkoop van uw woning 97%.
Indien u minimaal 3 jaar Spaans fiscaal resident bent en u koopt een nieuwe woning, dan kunt u de vermogenswinstbelasting doorschuiven naar de nieuwe woning. Indien u 65 jaar bent of ouder en eveneens minimaal 3 jaar Spaans fiscaal resident, dan wordt u vrijgesteld van de vermogenswinstbelasting.

Belasting over de waardevermeerdering van de grond (plusvalia)

Deze belasting betaalt u aan de gemeente bij verkoop van uw woning en is afhankelijk van het aantal jaren welke u het onroerend goed in uw bezit heeft gehad. De maximumperiode waarover deze belasting wordt berekend is 20 jaar.

Onroerendgoedbelasting (IBI: Impuesto sobre Bienes Inmuebles)

De eigenaar van onroerend goed betaalt ca. 0,4 - 0,6% onroerendgoedbelasting over de kadastrale waarde van de woning. Het percentage is afhankelijk van de gemeente waartoe het onroerend goed behoort. Normaal gesproken ontvangt u tussen juni en september een aanslag. Het is echter raadzaam om bij de gemeente uw Spaanse bankrekening door te geven zodat dit automatisch wordt geincasseerd.

Vermogensbelasting (Impuesto sobre el Patrimonio)

Als niet-resident bent u verplicht om vermogensbelasting te betalen. Deze belasting wordt geheven over de kadastrale waarde van het onroerend goed. De waarde wordt belast in trappen van 0,2 - 0,5 %. U heeft tot 31 december de tijd om de belasting over het voorgaande jaar te betalen. Deze belasting is sinds december 2008 afgeschaft, echter er zijn nu weer plannen om deze belasting in te voeren voor vermogen boven de 700.000 euro.

Inkomstenbelasting

Niet-residenten betalen een soort huurwaardeforfait van 19 % over 1,1 of 2% van de kadastrale waarde van het huis. Indien u uw woning verhuurt, bent u verplicht om 19 % over de inkomsten af te dragen. Uiteraard heeft u hier een aantal aftrekposten zoals: onderhoud tuin, schoonmaak, rente hypotheek, licht etc.  Het huurwaardeforfait geldt dan alleen voor de periode dat de woning niet was verhuurd.

Heel veel mensen betalen deze belasting niet. Vaak uit ontwetendheid omdat ze denken dat ze niet hoeven te betalen omdat ze geen inkomsten in Spanje hebben. Echter het bezit van een woning wordt automatisch gezien als een soort inkomsten.
Het is raadzaam om deze belasting niet te negeren. In 2011 heeft de Spaanse belastingdienst een link gelegd met het register waardoor ze nu precies weten wie een woning bezit. Tevens zijn de electriciteitsmaatschappijen nu verplicht om de gegevens te verstrekken welke woningen continu worden bewoond en welke woningen niet.